Les mer om:

Vi har en drøm!

Drømmen vi bærer på er å se at mennesker over hele Europa får en reell mulighet til å forstå evangeliet og en god mulighet til å bli kjent med andre kristne. I dagens internett-verden er dette mulig på en enklere og langt mer effektiv måte enn tidligere. 

Vi utvikler derfor WonByOne, hvor målet er at menneskene skal bli kjent med Jesus. 

WonByOne-APP-Media-Banner

Mer informasjon

Etter å ha jobbet med evangelisering gjennom mange år, har frustrasjonen og spørsmålet til stadighet meldt seg for hvordan vi kan lede mennesker til troen på Gud. Lede mennesker videre fra det punktet hvor de for første gang hører om Gud, og opplever at dette er noe de ønsker å vite mer om, til de tror og velger å følge Jesus Kristus som Herre og Mester i sitt liv. Vi opplever å treffe mange som er oppriktig interesserte i å finne sannheten om Gud.

I Europa opplever vi at det er mangel på levende menigheter. Og ofte er «dørterskelen» inn til menighetene stor for mange. Vi tror derfor at det må tas i bruk nye metoder for å nå mennesker med evangeliet om Jesus Kristus. Deriblant tror vi ny og banebrytende teknologi vil være viktige og helt essensielt for å nå mennesker med evangeliet.

Tiden vi lever i er tydelig beskrevet i Bibelen og omtales som den siste tiden hvor frafallet skal være stort. Samtidig sa Jesus til disiplene sine: «Høsten er sannelig stor, men arbeiderne er få. Be derfor høstens Herre å drive ut arbeidere til sin høst.» (Matt 9: 37-38)

Med dette som bakteppe tror vi at å ta i bruk nye metoder og teknologi vil være viktige verktøy for å nå denne målsetningen.

WonByOne, betyr vunnet av En. Vi er alle vunnet av En, nemlig Jesus Kristus, Guds enbårne sønn. Navnet WonByOne har også en dobbel betydning, som er at vi alle kan vinne én og én for Jesus når vi deler evangeliet med mennesker.

Vi trenger

din støtte!

Vi har et mål om mer enn 300 faste givere, på 50, 100, 300 kr eller mer i måneden. For den enkelte er dette kanskje ikke så mye, men for oss betyr det en forskjell på å kunne gjennomføre eller ei og å nå den drømmen Gud har lagt på våre hjerter. En liten gave i fra mange nok, gir grunnlag for evangeliet til en stor mengde mennesker.

Er du villig til å bli en giver?

Enkeltgave eller fast månedlig støtte?

Er du villig til å være med å gi evangeliet til menneskene i Norge og i Europa på denne måten?

Prosjektet

WonByOne er bygget på APP teknologi hvor målsetningen er å presentere evangeliet på en digital flate for mennesker som ikke har kjennskap til Gud og lede dem til tro. Gjennom APP’en (versjon 2) trenes og utrustes mennesker gjennom pedagogisk læring ved hjelp av animasjon og video sesjoner med påfølgende spørsmål og svar.

I steg 1 av APP’en møter brukeren en animasjonsfigur hvor det blir en dialog mellom brukeren og «animasjons personen». Brukeren blir så spurt om nåværende livssyn eller religion, og blir videre ledet igjennom en tilpasset pedagogisk dialog, basert på brukesens svar, kombinert med animasjon-, dramatiserings-, og undervisnings-filmer. Hver film på maks 3 minutter.

Personer som krysser av for at de er personligkristne får en enklere vei igjennom appens første del.

Del 2 av appen vil inneholde følgende:

  • Kartfunksjon – Hvor søkende mennesker kan finne lokal menighet, eller tilgjengelige kristne i deres område. Dette avhenger av at menigheter registrerer seg selv i appen.
  • Meldingsfunksjon – Hvor søkende mennesker kan chatte med kristne på en plattform som er trygg både for brukeren og for den kristne.
  • Vitnesbyrd feed – liknede Facebook/ Instagram, hvor søkende mennesker kan finne mange ulike vitnesbyrd i fra de ander brukere i appen.
  • Undervisning – tematisk undervisning, husgruppe undervisning, spørsmål og svar + +

Vitnesbyrd fra mennesker som har opplevd møte med Gud skaper troverdighet på en helt unik måte og derfor er det lagt opp til en «vitnesbyrd feed», hvor mennesker kan deler sine personlige erfaringer med Gud. En «kristen Facebook feed» som gjør at mennesker i stede for å søke svar i andre apper og medier, blir dradd inn i WonByOne daglig og på den måten kan vokse i sin tro til Gud.

All undervisning ønsker vi å holde til et nøkternt bibeltro syn, hvor vi ikke går til ytterlighetene i temaer som penger, politikk og andre sensitive temaer. Likevel skal appen ikke legge skjul på Bibelens sannheter. Den viktigste tråen tror vi er å peke på Gud og Hans kjærlighet gjennom Jesus Kristus.

En særdeles viktig del av APP’en og som gjør den helt unik i sitt slag, er kartsystemet. I dette kartsystemet finner mennesker lett tilgjengelig, menigheter i sitt lokalområde, som de kan henvende seg til. Det vil si at kristne menigheter kan lage sin egen profil og gjøre seg selv tilgjengelige for mennesker som er i ferd med å bli kjent med Gud gjennom APP’en. APP’en skaper ikke bare kjennskap og kunnskap om Gud og det kristne evangeliet, men leder også mennesker til kristne menigheter der de er. Enten man lever og bor i området, er på reise eller flytter til nytt sted, vil man raskt og enkelt finne en menighet å oppsøke via karttjenesten.

I tillegg kan enkelt personer legge seg inn i karttjenesten og gjøre seg synlig slik at det er enkelt for mennesker å komme i kontakt med kristne i området de befinner seg. Noen ganger er terskelen lavere å ta kontakt med enkeltpersoner enn å oppsøke en menighet på egenhånd. Og er man allerede kristen er det enkelt å komme i kontakt med andre mennesker med samme tros grunnlag for å bygge relasjoner og mulig vennskap.

APP’en har språkstyring hvor språket velges automatisk etter hva telefonens språk er innstilt på. I egen meny kan andre språk velges.

Vi har mål om å dekke alle EU’s 24 offisielle språk i løpet av 3år. Samtidig vil det bli strategisk arbeidet med å utvikle appen til alle de største språkene i verden.

Vil du hjelpe oss med praktisk arbeid?

Vi vet at det er mange der ute som har ulike talenter og gaver, og som leter etter en plass å kunne få være med å gjøre en misjons tjeneste. Er det deg eller kjenner du noe som kan være interessert, så ta gjerne kontakt. Vi er i behov av å styrke teamet vårt, da vi vet at appen har et utrolig stort potensial til å nå mange mennesker med evangeliet.

Vi tenger hjelp til oversettelse, programmering, organisering, markedsføring o.s.v.

Potensial og marked

I Europa i dag, sies det å være over 200.000 byer uten en eneste evangelisk menighet. Selv bare i Europa er potensialet veldig stort og behovet likedan. Med strategisk utvikling og rett markedsføring hører denne appen til blant de største og mest brukte appen verden over. Med tanke på hvilke tider vi lever i og hvor viktig telefonen er i menneskers hverdag, er dette en riktig plattform å bruke resurser på å utvikle for å spre den kristne tro.

Europa er pr. definisjon unådd med evangeliet. Joshua Project definerer et land eller område som unådd når det er mindre enn 2% evangeliske kristne. Gjennomsnitt evangeliske kristne i Europa er under 2%. Nord-Europa med Finland på topp har 10,36%, mens eksempel Frankrike på 1,23%, Østerrike 0,61% og Hellas 0,49%.

Utav 750 millioner europeere er det da fortsatt 735 millioner som ikke har hørt det sanne evangeliet om Jesus Kristus.

Markedet for app’en er globalt, noe vi forstår utav at app’en har blitt lastet ned flere steder i verden. Vi tror likevel det er fornuftig å utvikle dette steg for steg, og vi vil i første omgang konsentrere oss om de 5 første språkene, deretter det europeiske markedene og først når man ser at utviklingen er tilfredsstillende vil vi innta det globale markedet.

Selv med begrensede resurser hadde app/ telefonversjon etter et års bruk hatt ca. 3500 nye bruker/ nedlastinger. Websidene hadde i 2020 et treff på over 160.000 hvor mer enn 15.000 av treffene er mennesker som brukte mer enn 30 minutter inne på WonByOne weben.

Vi har også fått flere henvendelser i fra mennesker som ønsker mer undervisning og mennesker som sier de har tatt imot Jesus som sin frelser på grunn av WonByOne. Dette gir oss bekreftelse og stor tro på videre utvikling av dette.

LAST NED APP HER:

Jesus2Europe, WonByOne, evangeliet,
Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Not readable? Change text. captcha txt