VISJON

Vi ønsker å bringe Jesu Kristi evangelium til Europas befolkning gjennom personlig fellesskap med Jesus Kristus ved Den Hellige Ånds kraft.

E

uropa er et kontinent grunnlagt på bibelske verdier og den kristne tro. Dessverre har den kristne kirke i mange generasjoner hatt større behov for makt og politiske stillinger.

I dag er Europa mer eller mindre uberørt med evangeliet. Folk kjenner egentlig ikke Gud, selv om de kan ha en forståelse om Gud.

Vi ønsker at Europa skal komme tilbake til Gud og bli kjent med Skaperen personlig, gjennom Bibelen, som er Guds sanne og absolutte ord.

VI ØNSKER:

 • 1000 nye misjonærer til Paris
 • Plante nye menigheter
 • Gi evangeliet til mennesker, gjennom mobilapp, TV-arbeid, internett og kampanjer
 • Sende misjonærer til hele Europa fra Paris
 • Hjelpe hjemløse, prostituerte og flyktninger til et verdig liv

GUD SIER:

 • Se, jeg gjør noe nytt!
 • Ikke bli bundet av gamle systemer. De vil hindre nye ting å vokse
 • Søk først Guds rike og Hans rettferdighet
 • Forbered dere på at større ting vil skje. Ikke se på det som er, men på det som vil komme. Vekkelsen vil skje raskt.
 • Vær frimodig og sterk. Jeg har sendt deg! Jeg vil gå med deg!

Hvordan?

 • Bygge opp døgnåpne bønnehus
 • Bygge misjonsbaser hvor det er enkelt for misjonærer å komme og bo
 • Etablere dagtidsbibelskole og misjonstreningsskole 
 • Fungere som en link for misjonærer til Frankrike og andre menigheter
 • Gi misjonærene de verktøy vi har tilgjengelig
 • Ha tro på mennesker med drømmer og hjelpe dem til å få realisert dem
Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Not readable? Change text. captcha txt