GI EN GAVE

Din gave gjør en forskjell!

4 ulike måter å gi på:

Romerbrevet 1: 16-17

For jeg skammer meg ikke over Kristi evangelium, for det er Guds kraft til frelse for hver den som tror, for jøde først og så for greker. For i det blir Guds rettferdighet åpenbart av tro til tro, som det står skrevet: Den som er rettferdig av tro, skal leve.

Arvid Aasen

Grunnlegger av Jesus2Europe

Det er vårt håp og bønn at alle menneskene i Europa skal erfare Guds sanne kjærlighet i Jesus Kristus! Vi tror at dette året og de kommende årene vil endre seg drastisk og at det vil komme en større innhøsting av sjeler for Guds rike! Vi opplever at mennesker søker etter sannheten og meningen med livet. Hvert frø som plantes inn i dette misjons arbeidet er viktig og vi tror at det vil gi frelse til mennesker.

Takk for at du står sammen med oss i Guds innhøsting i Europa!

Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Not readable? Change text. captcha txt