BØNN

Søk først Guds rike og hans rettferdighet

Bønn er det viktigste vi kan gjøre som tilhengere av Jesus Kristus. Jesus2Europe starter hver dag med bønn og vi søker Guds rike og hans vilje for våre liv og hans veiledning i alt vi gjør.

En del av drømmen og vår visjonen er å bygge et bønnehus som vil være åpne 24/7. Bønn er en sentral og viktig del av alt vi gjør.

Vi vil takke alle som står sammen med oss i bønn. Fortsett å be for Frankrike og for fremdrift i å spre evangeliet om Jesus Kristus.

Vi tror at bønn er det som vil endre denne verden.

Hvis du noen gang føler at Gud forteller deg noe som vi kan ha nytte av å høre, ikke nøl med å kontakte oss via kontaktskjemaet.

Mattus 6: 5 – 13

Når du ber, skal du ikke være som hyklerne. For de elsker å be når de står i synagogene og på gatehjørnene, for å vise seg for menneskene. Sannelig sier Jeg dere: De har alt fått sin lønn. Men når du ber, gå inn i ditt bønne-rom! Og når du har lukket døren, skal du be til din Far som er i det skjulte. Din Far som ser i det skjulte, skal belønne deg åpenlyst Når dere ber, så bruk ikke menings-løse gjentagelser, slik folkeslagene gjør. For de tror de blir bønnhørt på grunn av sine mange ord. Vær derfor ikke som dem! For deres Far vet om alt dere trenger, før dere ber Ham.
Derfor skal dere be slik:
Vår Far, Du som er i Himmelen!
La Ditt navn holdes hellig.
La Ditt rike komme.
La Din vilje skje
på jorden som i Himmelen.
Gi oss i dag vårt daglige brød.
Og tilgi oss vår skyld,
slik også vi tilgir
våre skyldnere.
Og led oss ikke inn i fristelse ,
men frels oss fra det onde .
For Riket er Ditt og makten
og æren i evighet.
Amen .
Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Not readable? Change text. captcha txt