ABOUT

Om oss:

Vi er et motivert team som har gleden av å dele det beste som noen gang har skjedd med oss, som er frelsen gjennom Jesus Kristus.

Vi bygger et misjons arbeid i Paris, Frankrike. Sammen med flere frivillige i fra flere steder i Europa, jobber vi blant annet med utvikling av et evangeliserings verktøy. Det er viktig for oss å dele evangeliet med mennesker, og vi tror at tiden før Jesu Kristi andre komme er kort.

Grunnlegger og leder Arvid Aasen sammen med familien kommer fra Norge. Gud har forberedte ham og kona May-Linn gjennom flere år på å bygge dette arbeidet. I 1995 så Arvid det første klare bildet i en visjon, om innhøstingen i Europa, og i 2014 etter flere tydelige bilder og ledelse i fra Gud, flyttet de som familie til Frankrike.

Mai 2014 ga Gud Arvid 5 setninger. En av de var:

«Forbered deg på at større ting skal skje. Ikke se på hva som er nå, men hva som kommer. Vekkelsen vil gå fort!»

Det er hva vi gjør. Vi forbereder oss på det Gud har vist oss komme!

Matteus 24: 4 – 14

Jesus svarte dem: «Se til at ingen forfører dere! Mange skal komme i Mitt navn og si: ‘Jeg er Kristus .’ Og de skal forføre mange. Dere skal høre om kriger og rykter om kriger. Se da til at dere ikke blir skremt! For alt dette må skje, men enden er ikke ennå. Folkeslag skal reise seg mot folkeslag, og rike mot rike. Og det skal bli hungers-nød, pest og jordskjelv på forskjellige steder. Men alt dette er bare begynnelsen til veene .

Arvid Aasen

Arvid Aasen

May-Linn Aasen

May-Linn Aasen

Siv Haukeli

Siv Haukeli

VI LEVER I DE SISTE DAGER SOM BIBELEN SIER.

Det er mange ulike religioner som forsøker å vise at deres måte er den riktige veien. Bibelen snakker om dette, for bred er veien som fører til ødeleggelse, og smal er veien som fører til livet sammen med Gud, vår himmelske Far. Bibelen er klar; frelsen er gratis. Jesus Kristus har betalt for alle våre synder, alle de feilaktige skrittene vi har tatt. Det eneste vi må gjøre er å tro på hva Jesus har gjort for oss, bekjenne at vi tilhører Ham og vende oss bort fra hva Bibelen refererer til som synd. Dette er den eneste veien til Gud; gjennom Jesus Kristus.

Bibelen beskriver djevelen som løgnens far. Han var en av Guds engler, men han ønsket å opphøye seg til å være som Gud. Han ble kastet ned fra himmelen til jorden av Gud, og Bibelen beskriver ham som «denne verdens gud». Djevelen er religionsguden, han gjør alt han kan for å lure folk bort fra Gud, og han gjør alt for å etterligne sannheten. Religion, med mange gode eller dårlige ideer om hva du bør gjøre for å fortjene et evig liv i himmelen, vil ikke lede deg til Gud.

Bare Jesu navn har kraften til å frigjøre deg fra denne verdens gud som er djevelen, og gi deg tilgang til det evige liv i himmelen.

Jesus2Europe vil gjøre alt for å bringe det riktige og sanne evangeliet. Det er ikke en død religion som Europa har blitt lurt til å tro i mange år. Dette handler ikke om ritualer.

Dette handler om å leve livet som Bibelen beskriver.

Vi tror at Bibelen er Guds ord, og at vi ikke bør legge til eller ta bort fra det Bibelen forteller. Vi tror på hva Bibelen sier, at Gud er Skaperen av alt, Jesus Kristus er Guds Sønn og vår Frelser og at Den Hellige Ånd er vår hjelp fra Gud. Bibelen beskriver at den eneste veien til Gud er gjennom Jesus Kristus.

Vi er evangeliske kristne som tilhører Pentecost Charismatic Christian Unit.

Det er rundt 600 millioner evangeliske kristne over hele verden.

Fortsettelse:

Matteus 24: 4 – 14

Da skal de utsette dere for trengsel og drepe dere, og dere skal bli hatet av alle folkeslag for Mitt navns skyld. Og da skal mange ta anstøt, og de skal angi og hate hverandre. Mange profeter skal da stå fram og forføre mange. Fordi lovløsheten tar overhånd, skal kjærligheten bli kald hos mange. Men den som holder ut til enden, skal bli frelst. Og dette evangeliet om riket skal bli forkynt i hele verden , som et vitnesbyrd for alle folkeslag, og så skal enden komme.
Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Not readable? Change text. captcha txt