GI EN GAVE

Din gave gjør en forskjell!

Jesus2Europe er en stiftelse som drives av frivillige gaver.

Hva brukes gaveinntektene til? Dette er et vanlig og legitimt spørsmål. Paulus sier til Fillipper-menigheten: «Det er jo ikke gaven jeg er ute etter, men frukten av den» (Fil 4:17)

Europa er unådd med evangeliet om Jesus Kristus og vi ønsker så gjerne at alle skal få en ordentlig mulighet til å høre, forstå og ta i mot evangeliet. Evangeliet som setter mennesker fri i fra fortapelsen og gir løfte om evigheten sammen med Gud vår Himmelske Far.

Arbeidet vi gjør krever økonomiske resurser. Vi utvikler WonByOne, trykker og gir ut evangeliseringshefter, gir Bibler til søkende mennesker, hjelper flyktninger i deres etableringsfase til et nytt liv i nytt land m.m. Fruktene av dette er at mennesker blir reddet for evigheten. Gaver gir skattefradrag. Årlig grense for fradrag er kr. 50.000,-

Arvid Aasen

Grunnlegger av Jesus2Europe

Det er vårt håp og bønn at alle menneskene i Europa skal erfare Guds sanne kjærlighet i Jesus Kristus! Vi tror at dette året og de kommende årene vil endre seg drastisk og at det vil komme en større innhøsting av sjeler for Guds rike! Vi opplever at mennesker søker etter sannheten og meningen med livet. Hvert frø som plantes inn i dette misjons arbeidet er viktig og vi tror at det vil gi frelse til mennesker.

Takk for at du står sammen med oss i Guds innhøsting i Europa!

Romerbrevet 1: 16-17

For jeg skammer meg ikke over Kristi evangelium, for det er Guds kraft til frelse for hver den som tror, for jøde først og så for greker. For i det blir Guds rettferdighet åpenbart av tro til tro, som det står skrevet: Den som er rettferdig av tro, skal leve.

Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Not readable? Change text. captcha txt