OM OSS

Vi er et motivert team som har gleden av å dele det beste som noen gang har skjedd med oss, som er frelsen gjennom Jesus Kristus.

Vi bygger et misjons arbeid i Paris, Frankrike. Sammen med flere frivillige i fra flere steder i Europa, jobber vi blant annet med utvikling av et evangeliserings verktøy. Det er viktig for oss å dele evangeliet med mennesker, og vi tror at tiden før Jesu Kristi andre komme er kort.

Grunnlegger og leder Arvid Aasen sammen med familien kommer fra Norge. Gud har forberedte ham og kona May-Linn gjennom flere år på å bygge dette arbeidet. I 1995 så Arvid det første klare bildet i en visjon, om innhøstingen i Europa, og i 2014 etter flere tydelige bilder og ledelse i fra Gud, flyttet de som familie til Frankrike.

Mai 2014 ga Gud Arvid 5 setninger. En av de var:

«Forbered deg på at større ting skal skje. Ikke se på hva som er nå, men hva som kommer. Vekkelsen vil gå fort!»

Det er hva vi gjør. Vi forbereder oss på det Gud har vist oss komme!

 

Arvid Aasen

Grunnlegger og leder

MATTEUS 24: 4 – 14

Jesus svarte dem: «Se til at ingen forfører dere! Mange skal komme i Mitt navn og si: ‘Jeg er Kristus .’ Og de skal forføre mange. Dere skal høre om kriger og rykter om kriger. Se da til at dere ikke blir skremt! For alt dette må skje, men enden er ikke ennå. Folkeslag skal reise seg mot folkeslag, og rike mot rike. Og det skal bli hungers-nød, pest og jordskjelv på forskjellige steder. Men alt dette er bare begynnelsen til veeneDa skal de utsette dere for trengsel og drepe dere, og dere skal bli hatet av alle folkeslag for Mitt navns skyld. Og da skal mange ta anstøt, og de skal angi og hate hverandre. Mange profeter skal da stå fram og forføre mange. Fordi lovløsheten tar overhånd, skal kjærligheten bli kald hos mange. Men den som holder ut til enden, skal bli frelst. Og dette evangeliet om riket skal bli forkynt i hele verden , som et vitnesbyrd for alle folkeslag, og så skal enden komme.

Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Not readable? Change text. captcha txt