GUD ER VIRKELIG

Og Han elsker deg høyere enn du kan forestille deg!

For så høyt har Gud elsket verden at han ga sin Sønn, den enbårne, for at hver den som tror på ham, ikke skal gå fortapt, men ha evig liv.

Johannes 3:16

J

eg har noe viktig å fortelle deg!

Jeg vil ikke bare dele enda en religion, et sett med regler som må følges og en liste med ‘skal’ og ‘skal-ikke’. Dette handler ikke om religion.

Faktisk hater jeg religion!

Men er ikke du kristen da? spør du kanskje….

Ja, la meg forklare – det er en viktig forskjell. Å være kristen betyr å være en Jesus Kristus etterfølger. Dessverre så er dette begrepet kristen blitt misbrukt og har for mange mistet sin hensikt. Det har føyd seg inn i rekken av mange religioner. Og religion og Kristus-etterfølger er to motsatte ting. Her ønsker jeg å forklare for deg hva det betyr å følge Jesus Kristus.

I en religion handler det alltid om hva du må gjøre, for å fortjene det frelsesbudskapet som presenteres. Du må gjøre deg fortjent. Akkurat som når du går på jobb og gjør deg fortjent til lønnen. Det er hva alle religioner handler om – at DU må gjøre deg fortjent… Å være kristen er av nåde som betyr gratis. Det vil si at du kan ikke gjøre deg fortjent ved handlinger, du er allerede tilgitt og fri fra din synd ved å ta imot den frelsen Jesus Kristus har gjort for deg på korset. Han har ”betalt” alt som du skulle ha ”betalt”, evangeliet er en gave som du kan ta imot helt gratis.  

Bibelen er som et kompass for våre liv

Jeg skal prøve å gjøre dette enkelt, forståelig og sant.

Bibelen har du kanskje hørt om. På samme måte som det følger med en bruksanvisning til nesten alt du kjøper, så har Gud gitt oss en bruksanvisning for livet. Den finner vi i Bibelen.

Noen spør: ”hvordan kan Bibelen være sann, der det står så mye om krig og dårlige ting?”

Da kan jeg enkelt svare: Bibelen er også en historie bok, og hadde Bibelen lagt skjul på deler av historien ville den ikke vært troverdig. Bibelen deler levd liv fra personer som har levd nær til Gud og fra personer som har levd langt borte fra Gud. Pluss en mengde gode veiledninger på hvordan vi som mennesker kan leve et godt liv sammen som mennesker og sammen med Gud.

Hva betyr det da å være kristen?

Jesus sier i Matteus 7: 13 og 14

”Gå inn gjennom den trange port! For vid er den port og bred er den vei som fører til fortapelsen, og mange er de som går inn gjennom den. Men trang er den port og smal er den vei som fører til livet, og få er de som finner den.”

Jesus sier også i  Johannes 14: 6 og 7

«Jeg er veien, sannheten og livet. Ingen kommer til Faderen uten ved meg. Hadde dere kjent meg, da hadde dere også kjent min Far. Fra nå av kjenner dere ham og har sett ham.»

«Jeg er veien, sannheten og livet. Ingen kommer til Faderen uten ved meg. Hadde dere kjent meg, da hadde dere også kjent min Far. Fra nå av kjenner dere ham og har sett ham.»

Jeg vil gi deg et eksempel. Om du skal til Nordpolen, så er det bare kompassets retning som vil føre deg dit. Om du tenker at veien 5° til venstre eller 5° til høyre ser litt bedre ut, så vil du ikke ende på Nordpolen, du vil kanskje kommer til Grønland i stede.. På samme måte er det med alle religioner som prøver å peke ut veien til Gud, det er til syvende og sist bare pilens retning som fører frem. Pilen til Gud er Jesus Kristus.   

Gud skapte oss fordi Han ville være sammen med oss, i sann kjærlighet. Og for at sann kjærlighet skulle være mulig, så skapte Han oss med fri vilje. Vi kan velge Ham eller vi kan la være å velge Ham. Uten fri vilje ville vi vært programmerte roboter… og det er vi heldigvis ikke. Men, det er her de to velkjente trærne i Edens hage kommer inn i 1.Mosebok. Helt i begynnelsen da Gud skapte Adam og Eva, plasserte Han dem i en vakker hage. Og Gud gav dem lov til å spise av alle trærnes frukter, men et tre gav Gud dem forbud mot å spise av; det var treet som ville gi menneskene kunnskap om godt og ondt. Gud plasserte også Livets tre i hagen, treet som ville gi dem evig liv i lag med Gud. Treet til kunnskap om godt og ondt representerte det onde. Og dessverre, Adam og Eva gjorde feil valg, og det hadde innvirkning for oss alle….

Jeg gjør en lang historie kort nå, slik at du får med deg det viktigste og essensen i det hele.    

I og med Adam og Evas feil valg, så lever vi i en syndig verden, der djevelen er sjefen. Gud skapte verden, men menneskene gav djevelen styrerett. Konsekvensen er at vi er født inn i synden.

Gud gav da menneskene først Moseloven – de 10 bud, slik at menneskene kunne leve seg fortjent til evig liv med Gud. Men Gud så at vi mennesker ikke klarte å leve rett, å følge alle budene til all tid. Derfor sendte Han sin Sønn Jesus Kristus til jorden, for å ta all vår skyld og straff på seg. Og derfor kan vi bli satt fri bare på grunn av Guds nåde. Frelsen kommer til oss gratis – Jesus har tatt all skyld og dom på seg. Og vi er fri, når vi tar imot Jesu frelsesverk.   

”For så høyt elsket Gud verden at Han gav Sin Sønn, Den enbårne, for at hver den som tror på Ham, ikke skal gå fortapt, men ha evig liv. For Gud sendte ikke sin Sønn til verden for å dømme verden, men for at verden skulle bli frelst ved Ham”.

Joh. 3:16 – 17

Og Jesus sa:

”Jeg er veien, sannheten og livet. Ingen kommer til Faderen uten ved Meg”.
Joh. 14: 6

Hvordan kan vi komme til Gud vår Far gjennom Jesus?

Gud så at vi mennesker ikke klarte å leve et liv som fortjente Hans herlighet, at vi ikke fortjente lønnen som er Himmelen…

Men det Jesus Kristus gjorde for oss alle når han var her på jorden, var at Han tok all vår synd og skyld på seg. Han tok det med på korset og døde vår død, en gang for oss alle. Jesus døde på korset, og stod opp igjen 3 dag.

Synd betyr å bomme på målet. Å ikke tro på Gud.
Skyld betyr at vi ikke har gjort oss fortjent, uansett hvor gode vi har prøvd å være.

”Men Gud er rik på barmhjertighet. Fordi han elsket oss med så stor en kjærlighet, gjorde han oss levende med Kristus, vi som var døde på grunn av våre misgjerninger. Av nåde er dere frelst. I Kristus Jesus har han reist oss opp fra døden sammen med ham og satt oss i himmelen med ham. Slik ville han i de kommende tider vise hvor overstrømmende rik han er på nåde, og hvor god han er mot oss i Kristus Jesus. For av nåde er dere frelst, ved tro. Det er ikke deres eget verk, men Guds gave. Det hviler ikke på gjerninger, for at ingen skal skryte av seg selv. For vi er hans verk, skapt i Kristus Jesus til gode gjerninger, som Gud på forhånd har lagt ferdige for at vi skulle vandre i dem”.

Ef. 2: 4 – 10.

Hvordan omvender vi oss til Gud?

”For hvis du med din munn bekjenner at Jesus er Herre, og i ditt hjerte tror at Gud har oppreist ham fra de døde, da skal du bli frelst. Med hjertet tror vi så vi blir rettferdige, med munnen bekjenner vi så vi blir frelst.” Rom. 10: 9 – 10.

”For hver den som påkaller Herrens navn, skal bli frelst”. Rom. 10: 13

Å ta imot frelsen betyr å omvende seg, snu retting. Vende seg vekk i fra synden og vende seg mot Gud. At du gir Gud rett til å styre ditt liv. Selv om det høres kanskje fanatisk ut, at du skal gi fra deg kontrollen i ditt liv. Men Gud har skapt deg, kanskje Han vet bedre enn deg hva du trenger?

Altså… Vi har direkte adgang til Gud gjennom Jesus Kristus. Og vet du at livet med Gud er et levende liv. Det er ikke bare en god teori. Det er et liv. Gud svarer din bønn, Gud vil ta bolig i ditt hjerte dersom du inviterer Ham til å gjøre det. Men det er ditt valg.

Helt gratis. Du trenger ikke å gjøre deg fortjent. Du må bare tro på Ham. Og invitere Han inn i ditt hjerte.

La meg også forklare døden – Han døde for oss…

Ja, vi mennesker består av ånd, kropp og sjel. Kroppen dør en dag, men ånden og sjelen lever evig.

Og når Gud skapte oss, så skapte Han vår sjel med en lengsel etter å være sammen med Ham. Når du for eks. føler glede inni deg, eller du føler en uendelig tomhet. Da er det sjelen i deg du kjenner. Kroppen din trenger sjelen for å leve, men sjelen trenger ikke kroppen. Og ånden er koblingspunktet til Gud eller til djevelen dersom du ikke har valgt Gud.

Og når det er sagt, ja selvfølgelig tror jeg på gode og onde ånds makter. Bibelen beskriver masse av dette.

Ta en titt rundt deg, på alt det vakre Gud har skapt. Naturen, menneskene, dyrene osv, er det ikke tydelig at det må være en skaper. På samme måte som telefonen din er skapt av noens hender, så MÅ det være en Gud som har skapt alt, slik som Bibelen beskriver.

Bibelen er fra noen av de eldste skriftene som finnes, og de skriftene er bevart frem til i dag. Det gjør at Bibelens oversettelser ikke har endret innhold annet enn et mer moderne språk etter hvert som årene har gått. Og for eksempel, dokumentasjonen av når Jesus levde er skrevet ned i 4 ulike evangelier. Matteus, Markus, Lukas og Johannes, disse forfatterne har på ulikt tidspunkt skrevet ned historiene om Jesus. Du kan sammenligne dette med 4 ulike vitner i en rettsak, der alle kaster mer lys over, og slår fast at Han virkelig levde, gjorde og sa hva Han sa.

Det er ikke alltid enkelt å finne sannheten, veien og livet, når til og med menigheter, kirker og kristne har gjort evangeliet til politikk, bud og regler. Det er dessverre ikke alltid lett å finne frem. Jeg ber på vegne av oss kristne om tilgivelse for det.

Hvorfor er dette så viktig?

Bibelen forteller at vår tid på jorden bare er en start. Når vi en dag dør, skal vi som har tatt i mot frelsen, få lov å komme til Himmelen og være sammen med Gud for evig.

Men hvorfor skjer det så mye ondt i denne verden hvis Gud er så god?

Som forklart tidligere: Gud ønsker å leve sammen med oss i ekte kjærlighet og ekte kjærlighet kan ikke programmeres. Da Adam og Eva ble skapt, så ble de skapt med fri vilje. Da kom djevelen i form av en slange og sa: ”Har Gud virkelig sagt at dere ikke kan spise av frukten på dette treet?” Så lurte han menneskene og de gav han dermed styrerett over denne jorden. Denne verdens gud er ikke Gud i himmelen som har skapt alt, derfor skjer det mye elendighet i denne verden.

Jesus sa: Tyven (altså djevelen) kommer bare for å stjele, drepe og ødelegge. Jeg er kommet for at dere skal ha liv og overflod.

Joh 10: 10

Å velge Jesus som herre i ditt liv er å vende deg vekk fra denne verdens gud. Fortsatt vil du leve i denne verden, men ditt reisemål etter dette jordiske liv endres, og du vil også komme inn under Guds rike velsignelser for dette livet.

Hva skjer hvis vi ikke velger Gud?

Jeg har ikke lyst å skremme deg til å ta i mot Gud. Men Bibelen forklarer at vi har to utganger av dette livet. Det er evig liv i Himmelen sammen med Gud eller evig fortapelse i helvete. Ikke akkurat et gledes budskap det siste der…

Men jeg kan med hånden på hjerte fortelle deg at Gud åpenbarer seg for meg og at det er utallige bevis på at bibelens historier og profetier så langt stemmer. Så hva venter du på?

Hvordan kan jeg bli en kristen og hva krever det av meg?

Som skrevet tidligere:

”For hvis du med din munn bekjenner at Jesus er Herre, og i ditt hjerte tror at Gud har oppreist ham fra de døde, da skal du bli frelst. Med hjertet tror vi så vi blir rettferdige, med munnen bekjenner vi så vi blir frelst.”

Rom. 10: 9 – 10.

Det er så enkelt. Det er gratis. Bare av Guds nåde. Nåde betyr Gratis.

Men hva må jeg da gjøre som kristen?

Du skal elske Herren din Gud av hele ditt hjerte og av hele din sjel og av all din forstand.’  Dette er det største og første budet. Men det andre er like stort: ‘ Du skal elske din neste som deg selv”.
Matt 22:37-39

 

Et nytt bud gir jeg dere: Dere skal elske hverandre. Som jeg har elsket dere, skal dere elske hverandre.
Joh 13: 34

Hva innebærer det i praksis? 

Når du elsker noen, da gjør du dem ikke noe vondt. Det er kanskje ikke alle du likevel inviterer på kaffe, og kanskje du ikke liker alle andres handlinger, men du kan elske dem for hvem de er likevel. Gud har skapt dem også. Kanskje de også trenger å få vite om Guds kjærlighet??

Ønsker du å invitere Gud inn i ditt liv?

Her er en liten bønn som kan hjelpe deg i gang.

Gud, Far i Himmelen.
Jeg kommer til deg nå.
Jeg tror på deg.
Jeg tror at Jesus Kristus døde på korset og stod opp igjen etter 3 dager.
Jeg tror at det Jesus Kristus din eneste sønn gjorde på korset, det gjorde Han også for meg.
Tilgi meg min synd.

Herre frels meg.
Takk Gud for at du tilgir og at jeg nå er ditt barn.
I Jesu navn.

Amen!!!

Har du nå bedt denne bønnen og bekjent Gud som Herre i ditt liv. Ja da vil jeg bare si: Gratulerer!!!

Hva nå da?

Bekjenn for noen du stoler på, at du har valgt å følge Jesus Kristus og at du nå er kristen. Ta gjerne kontakt med oss gjennom kontaktboksen på siden. 

Og så anbefaler vi deg å begynne og lese Bibelen. Helst hver dag, fordi Guds Ord er mat for din ånd og sjel, slik som brød og vann er mat for din kropp. Kanskje det kan være lurt å begynne å lese om Jesus i for eksempel Johannes Evangelium. Så kan du lese resten av det nye testamentet og det gamle testamentet når du kjenner Jesus godt.

Vi vil også anbefale deg å finne en menighet/ kirke. Det finnes mange ulike menigheter og mange forskjellige utrykksformer. Alt i fra høykirkelig messer til mer rocka menigheter med masse musikk, lyd og lys. Gud har skapt oss forskjellig, og noen liker det ene og noen det andre. Men vær sikker på at Du finner Gud i den menigheten du velger. At det ikke er en kirke som er der på grunn av gamle tradisjoner, men fordi de elsker Gud. (Husk hva jeg begynte å fortelle deg om kompasset, vær sikker på at menigheten du velger har rett kompass kurs.)

Når du tar imot Jesus, tar du imot en ny natur. Du lever ikke lengre for deg selv, men for Han som har skapt deg og Han vet hva du trenger. Å husk!!! Gud elsker deg ufattelig høyt, han lengter etter deg!!!!  

Gud velsigne DEG

Kontakt oss

Noen flere bibelske sannheter som er greit å ta med seg på den nye veien

Vi tror på en treenig Guddom. Gud, som er faderen, Jesus, som er sønnen og Den Hellige Ånd, som er hjelperen. Treenig betyr full enighet, men likevel tre personer. Noen hevder at alle tre er en og samme person. Det er ikke tilfelle. Bibelen beskriver klart og tydelig de ulike personene. Hadde Gud og Jesus vært samme person, da ville det blitt schizofreni, slik bibelen omtaler de gudommelige personene. Og Gud, Jesus og Den Hellige Ånd er ikke syke, de er tre personer, men treenig.

Gud sendte sin Sønn Jesus Kristus til jorden, for at Jesus skulle gi oss et eksempel på hvordan leve livet og viktigst av alt, ta straffen vi skulle ha hatt. Da han døde på korset i vårt sted, da tok Han vår synd og straff på seg. Det vil si at vi er skjult i Jesus Kristus fremfor Gud. Når Gud ser på oss, så ser Han bare Jesus. Og vi får ikke bare lov å be
direkte til Gud i Jesu Navn, men det er også den eneste veien vi har å be. Og dette fordi vi er skjult i Jesus Kristus.

 

Det finnes en åndeverdener der det er gode og onde krefter.

Bibelen beskriver Gud, Jesus og Den Hellige Ånd, pluss en stor engleskare som den gode åndeverden.

Også beskriver Bibelen djevelen og hans engler og hjelpere som den onde åndeverden. I for eks. okkultisme og de fleste religioner tilbes djevelen og hans hjelpere (kanskje uten at de selv vet det også).

Djevelen var faktisk en av Himmelens flotteste engler og hadde en høy oppgave. Men djevelen ble stolt og ville opphøye seg selv, han ville bli lik Gud. Da hadde ikke Gud annet valg enn å kaste djevelen ut av himmelen, og i sitt fall ut av himmelen, dro djevelen 1/3 av himmelens engler med seg i sitt fall. Bibelen beskriver djevelen som bland annet den falne stjerne og den listige slangen. Noe å huske på, er at i himmelen var djevelen vakker. Og det kan nok kanskje lure noen og enhver også i dag. Djevelens ble kastet til jorden, og han råder over jorden står det faktisk om i bibelen… dessverre…

Så når du tar et valg om å følge Jesus Kristus, så omvender du deg, snur deg vekk fra denne verdens gud som er djevelen. Og du velger å tilhøre Gud i himmelen. Det skjer ikke annet enn at du har endre reise mål for din sjel. Men det er til gjengjeld viktig!!!

 

Neste steg

Neste steg i din vandring med Gud er dåp. Dette er en symbolsk handling der en omvender seg, lar seg døpe med full neddykkelse i vann. Begrave det gamle livet og stå opp igjen til et liv sammen med Kristus.

Så har Gud sagt at Han vil døpe deg med Den Hellige Ånd, som er en hjelper. Tegnet på dåp i Den Hellige Ånd er ulike åndelige gaver, som bland annet tungetale. At du får et hemmelig himmelsk språk du kan be med.

 

Å fylle ditt liv med Guds ord og den Hellige Ånds frukt vil endre dine tanker og handlinger.

 

Den Hellige Åndens frukt er:

”Men Åndens frukt er kjærlighet, glede, fred, langmodighet, mildhet, godhet, trofasthet, saktmodighet, avholdenhet;”

Galaterne 5: 22

 

Kjærlighets kapitlet


Om jeg taler med menneskers og englers tunger, men ikke har kjærlighet, da er jeg bare drønnende malm eller en klingende bjelle. Om jeg har profetisk gave, kjenner alle hemmeligheter og eier all kunnskap, om jeg har all tro så jeg kan flytte fjell, men ikke har kjærlighet, da er jeg intet. Om jeg gir alt jeg eier til brød for de fattige, ja, om jeg gir meg selv til å brennes, men ikke har kjærlighet, da har jeg ingen ting vunnet. Kjærligheten er tålmodig, kjærligheten er velvillig, den misunner ikke, skryter ikke, er ikke hovmodig. Kjærligheten krenker ikke, søker ikke sitt eget, er ikke oppfarende og gjemmer ikke på det onde. Den gleder seg ikke over urett, men har sin glede i sannheten. Kjærligheten utholder alt, tror alt, håper alt, tåler alt. Kjærligheten tar aldri slutt. Profetgavene skal bli borte, tungene skal tie og kunnskapen forgå. For vi forstår stykkevis og taler profetisk stykkevis. Men når det fullkomne kommer, skal det som er stykkevis, ta slutt. Da jeg var barn, talte jeg som et barn, tenkte jeg som et barn, forsto jeg som et barn. Men da jeg ble voksen, la jeg av det barnslige. Nå ser vi i et speil, i en gåte, da skal vi se ansikt til ansikt. Nå forstår jeg stykkevis, da skal jeg erkjenne fullt ut, slik Gud kjenner meg fullt ut. Så blir de stående, disse tre: tro, håp og kjærlighet. Men størst blant dem er kjærligheten.

1.Korinterne, Kapittel: 13

BØNN

Jeg vil til slutt gi deg det viktigste verktøyet du som kristen har. Det er nemlig bønn….

Bønn er å snakke med Gud. Faktisk så snakker Gud til deg også, men du må høre godt etter. Gi Gud tid og rom for å snakke til deg. Gud er gentel, så Han trenger seg ikke på, Du har fått fri vilje og den respekterer Han. Men det betyr ikke at Han ikke lengter noe helt vanvittig etter å høre i fra deg. Han vil høre hvordan du har det, hva du tenker og så klart at du elsker Han. Lytt godt etter i ditt indre, så vil du høre at Han sier at Han elsker deg også ☺

Jesus selv gav et eksempel på hvordan du kan be, om du ikke selv vet…

Matt 6: 9 – 13

”Fader vår, du som er i Himmelen. La riket ditt komme. La viljen din skje på jorden slik som i himmelen. Gi oss i dag vårt daglige brød, og tilgi oss vår skyld, slik også vi tilgir våre skyldnere. Og la oss ikke komme i fristelse, men frels oss fra det onde. For riket er ditt og makten og æren i evighet. Amen.”

GUD ELSKER DEG!!!

Husk det ☺

Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Not readable? Change text. captcha txt