ARBEID

GATEEVANGELISERING

Vi ønsker å gi alle mennesker en reel sjanse til å høre den sanne evangelium om Jesus Kristus. Dette vil vi gjøre med kjærlighet.

BØNN

Bønn er motoren for alt som skjer i Guds rike. Bønn er fellesskap med Gud og Han svarer våre bønner når vi ber.

APP

Vi bygger opp en mobil App som vil forklare evangeliet på en enkel måte og hjelpe mennesker å forstå Bibelen. Vi vil også oppmuntre folk til å finne en lokal menighet.

Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Not readable? Change text. captcha txt